Liceum PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

Sylwetka absolwenta

 

Kierunek, którego celem jest wstępne przygotowanie osób do podjęcia w przyszłości wszelkich zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy.


 

Twoja kariera

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w:

- instytucjach oświatowych,

- ośrodkach pomocy społecznej,

- domach pomocy społecznej,

- biurach pracy,

- fundacjach pomocowych.


 

Dalsza edukacja

 

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uczelniach

wyższych, w szczególności na kierunkach:

- Psychologia

- Pedagogika

- Resocjalizacja

- Socjoterapia

- Praca socjalna

- Doradca zawodowy