Kolejny kurs dla naszych uczniów technikum zrealizowany w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” odbył się w dniach 6-7 grudnia 2021r. Był to kurs „Usługi kelnerskie”. W ciągu dwóch dni uczniowie klas II, III i IV technikum poznawali zawód kelnera, zasady obsługi gości w restauracji, a także podczas przyjęć okolicznościowych, kongresów, targów, bankietów, konferencji itp.  Kurs obejmował również część praktyczną, w której uczestnicy poznawali techniki nakrywania stołu, rozkładania i składania obrusów, techniki noszenia naczyń, zasady noszenia tacy kelnerskiej oraz dekoracyjne składanie serwetek.

Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin końcowy i otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje i kompetencje zawodowe.